Rehabilitació H.E.S

Emplaçament

Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

Any

2020

Direcció d'obra de la rehabilitació del Pabelló de l'antic Hospital Esperit Sant. El projecte preveu la modificació de la distribució interior i la recuperació dels tancaments exteriors per tornar-li l'aspecte original tant des del punt de vista compositiu, com de material i color. Tota aquesta intervenció suposa una renovació de la totalitat de les instalacions amb la finalitat de poder destinar l'espai a polítiques actives d'ocupació per el municipi de Santa Coloma de Gramanet.