Passeig Sant Joan

Emplaçament

Barcelona

Any

2016

Aquest projecte de restauració ha permes amb la complitat de veritables artesans restauradors, tornar a la vida un edifici antic que atresorava grans valors patrimonials, recuperant paviments de ceràmica Nolla, falsos sotres amb motllures originals, així com fusteries interiors i exteriors. La remunta es resol amb estructures de fusta de KLH.