Biblioteca St.Vicenç de Castellet

Emplaçament

Sant Vicenç de Castellet

Any

2014

L’edifici s’ha concebut en dos volums tallats per l’escala principal situada en un quàdruple espai, veritable eix vertebrador de l’edifici, des del qual es pot gaudir dels diferents espais de la biblioteca degut a la seves transparències. Les façanes ventilades s’han construït en sec. Aquest factor i la protecció de la gran obertura a oest per lames motoritzades controlades amb sensors que impedeixen l’entrada de sol directe a la biblioteca, ens ha permès obtenir la classificació energètica B.