Rehabilitació i canvi d’ús de l’Hospital de l’Esperit Sant a Santa Coloma de Gramanet

Rehabilitació i canvi d’ús de l’Hospital de l’Esperit Sant a Santa Coloma de Gramanet

Obra en construcció

Direcció d’obra de la rehabilitació del Pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant. El projecte preveu la modificació de la distribució interior i la recuperació dels tancaments
exteriors, per tal de retornar-l’hi l’aspecte originari, tant des del punt de vista compositiu, com de material i color. Tota aquesta intervenció suposa una renovació de la totalitat de les
instal·lacions, a fi i efecte de poder destinar l’espai a polítiques actives d’ocupació per al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Direcció d’obra de la rehabilitació del Pavelló de l’antic Hospital de l’Esperit Sant. El projecte preveu la modificació de la distribució interior i la recuperació dels tancaments exteriors, per tal de retornar-l’hi l’aspecte originari, tant des del punt de vista compositiu, com de material i color. Tota aquesta intervenció suposa una renovació de la totalitat de les instal·lacions, a fi i efecte de poder destinar l’espai a polítiques actives d’ocupació per al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

Albert Trepat Pérez

Biblioteca Municipal a Sant Vicenç de Castellet

Biblioteca Municipal a Sant Vicenç de Castellet

Obra acabada any 2014

L’edifici s’ha concebut en dos volums tallats per l’escala principal situada en un quàdruple espai, veritable eix vertebrador de l’edifici, des del qual es pot gaudir dels diferents espais de la biblioteca degut a la seves transparències.

L’edifici s’ha concebut en dos volums tallats per l’escala principal situada en un quàdruple espai, veritable eix vertebrador de l’edifici, des del qual es pot gaudir dels diferents espais de la biblioteca degut a la seves transparències.

Les façanes ventilades s’han construït en sec. Aquest factor i la protecció de la gran obertura a oest per lames motoritzades controlades amb sensors que impedeixen l’entrada de sol directe a la biblioteca, ens ha permès obtenir la classificació energètica B.

Lili Bonmatí

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a Gurb

Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual a Gurb

Obra acabada any 2012

L’edifici està dissenyat en forma de pinta de dues branques i disposa de 4 unitats de convivència situades en aquestes dues branques i repartides en dos plantes, generant un pati central equilibrat orientat a sud per aconseguir la tranquil·litat necessària pels seus habitants.

L’edifici està dissenyat en forma de pinta de dues branques i disposa de 4 unitats de convivència situades en aquestes dues branques i repartides en dos plantes, generant un pati central equilibrat orientat a sud per aconseguir la tranquil·litat necessària pels seus habitants.

Lili Bonmatí

Conjunt residencial “Les Terrasses de Palamós”

Conjunt residencial “Les Terrasses de Palamós”

Obra acabada any 2018

Una promoció d’habitatges formada per tres edificis amb zona comunitària. La forma orgànica de les terrasses desintegra el volum pur de l’edifici i li atorga una segona pell, que el protegeix del sol.

Una promoció d’habitatges formada per tres edificis amb zona comunitària. La forma orgànica de les terrasses desintegra el volum pur de l’edifici i li atorga una segona pell, que el protegeix del sol.

Varia Vincke

Residència “El Mirador” a Mataró

Residència “El Mirador” a Mataró

Obra acabada any 2008

Residència assistida per a gent gran (126 p.) i centre de dia (25 p.) a Mataró. L’edifici es resol en un joc de volums que es van adaptant a la topografia del terreny. La planta s’organitza en forma de pinta, amb un eix principal del que pengen els altres quatre eixos. El passadís principal s’obre als patis que queden entre les quatre barres creant petits espais de vida pels residents.

Residència assistida per a gent gran (126 p.) i centre de dia (25 p.) a Mataró. L’edifici es resol en un joc de volums que es van adaptant a la topografia del terreny. La planta s’organitza en forma de pinta, amb un eix principal del que pengen els altres quatre eixos. El passadís principal s’obre als patis que queden entre les quatre barres creant petits espais de vida pels residents.

Actualment és un centre de referència en la implantació de l’Atenció Centrada en la Persona gestionat pel GRUP VL.

BTA

Conjunt residencial “Cala S’Alguer”

Conjunt residencial “Cala S’Alguer”

Obra en construcció

Dos edificis en un paratge únic a la Costa Brava, envoltats de natura, pins, alzines i mar. Arquitectura mediterrània com a teló de fons d’un entorn magnífic. Arquitectura integradora, tranquil·la, clara, pensada per a gaudir del paisatge de l’encisadora costa catalana.

Dos edificis en un paratge únic a la Costa Brava, envoltats de natura, pins, alzines i mar. Arquitectura mediterrània com a teló de fons d’un entorn magnífic. Arquitectura integradora, tranquil·la, clara, pensada per a gaudir del paisatge de l’encisadora costa catalana.

BTA

Restauració de l’Hivernacle de la Ciutadella

Restauració de l’Hivernacle de la Ciutadella

Obra en curs

El projecte abasta la restauració integral i global de tot l’edifici: la seva estructura interior, les fusteries de ferro, les canals i desaigües i, finalment, les seves decoracions, interiors i exteriors, en base a la recreació de les decoracions florals que s’han descobert.

Aquest projecte s’inicia amb un estudi exhaustiu de l’evolució històrica i arquitectònica de l’edifici a partir de fotografies antigues, cales realitzades en obra i amb l’estudi de color de l’edifici, fet en el moment de la seva inauguració, el 1888.

El projecte abasta la restauració integral i global de tot l’edifici: la seva estructura interior, les fusteries de ferro, les canals i desaigües i, finalment, les seves decoracions, interiors i exteriors, en base a la recreació de les decoracions florals que s’han descobert.

BTA

Restauració i remunta d’un edifici d’habitatges al Passeig de Sant Joan

Restauració i remunta d’un edifici d’habitatges al Passeig de Sant Joan

Obra acabada any 2016

Aquest projecte de restauració ha permès, amb la complicitat de veritables artesans restauradors, tornar a la vida un edifici antic que atresorava grans valors patrimonials, recuperant paviments de ceràmica de Nolla, falsos sostres amb motllures originals així com fusteries interiors i exteriors. La remunta es resol amb estructures de fusta KLH.

Aquest projecte de restauració ha permès, amb la complicitat de veritables artesans restauradors, tornar a la vida un edifici antic que atresorava grans valors patrimonials, recuperant paviments de ceràmica de Nolla, falsos sostres amb motllures originals així com fusteries interiors i exteriors. La remunta es resol amb estructures de fusta KLH.

Lozacar

Residència assistida per a gent gran a Sant Joan Despí

Residència assistida per a gent gran a Sant Joan Despí

Obra acabada any 2005

Residència assistida per a gent gran (117 p.) i centre de dia (25 p.). La planta ve conformada per 3 franges que es desencaixen al voltant d’un nucli central de control i accessos verticals. L’edifici es va acabar l’any 2005, i el 2014 vàrem projectar una modificació per crear unitats de convivència més petites que permetin la implementació de l’Atenció Centrada en la Persona.

Residència assistida per a gent gran (117 p.) i centre de dia (25 p.). La planta ve conformada per 3 franges que es desencaixen al voltant d’un nucli central de control i accessos verticals. L’edifici es va acabar l’any 2005, i el 2014 vàrem projectar una modificació per crear unitats de convivència més petites que permetin la implementació de l’Atenció Centrada en la Persona.

BTA

Rehabilitació d’un edifici al Carrer Sant Ramon de Ciutat Vella

Rehabilitació d’un edifici al Carrer Sant Ramon de Ciutat Vella

Obra acabada any 2017

El projecte, que intervé tant en els habitatges com a les zones comuns, busca potenciar el sistema estructural característic de biguetes de fusta, revoltons ceràmics i murs de càrrega; i, consolidar l’edifici mantenint el mateix esquema, unificant la solució adoptada per a tots els forjats i minimitzant les càrregues de pes propi per tal de no actuar a la fonamentació.

El projecte, que intervé tant en els habitatges com a les zones comuns, busca potenciar el sistema estructural característic de biguetes de fusta, revoltons ceràmics i murs de càrrega; i, consolidar l’edifici mantenint el mateix esquema, unificant la solució adoptada per a tots els forjats i minimitzant les càrregues de pes propi per tal de no actuar a la fonamentació.

S’han fet dos tipus d’intervencions en funció de l’estat de conservació dels forjats: reforç dels mateixos amb panells de fusta contralaminada connectats a les biguetes amb tirafons i perimetralment als murs amb perfils d’acer conformats i enderroc dels forjats amb greus patologies i substitució per uns de nous de panells de fusta contralaminada ancorats als murs perimetralment.

Albert Trepat Pérez