B\T
A

Artistic
Technical
& Social
Architecture

B\T
A

Artistic
Technical
& Social
Architecture

Artistic

L’arquitectura és un art, treballem amb conceptes com el volum, la llum, el contrast, els colors, les textures i els materials per crear espais i entorns amb sensibilitat.

Artistic

L’arquitectura és un art, treballem amb conceptes com el volum, la llum, el contrast, els colors, les textures i els materials per crear espais i entorns amb sensibilitat.

Technical

Investiguem per innovar en sostenibilitat, estructura, instal·lacions i construcció per fer edificis i entorns més amables.

Technical

Investiguem per innovar en sostenibilitat, estructura, instal·lacions i construcció per fer edificis i entorns més amables.

Social

Tot això ho fem per crear entorns per a les persones. Les persones són el centre de l’arquitectura.

Social

Tot això ho fem per crear entorns per a les persones. Les persones són el centre de l’arquitectura.

Architecture

L’arquitectura és la disciplina que s’encarrega de crear els entorns per tal de millorar la vida de les persones, i, especialment en el nostre cas, les persones grans.


Projectes

Architecture

L’arquitectura és la disciplina que s’encarrega de crear els entorns per tal de millorar la vida de les persones, i, especialment en el nostre cas, les persones grans.


Projectes