Barcelona
Av. Diagonal, 538, 3r 1a
08006 Barcelona
T. 93 458 58 04
bta@bta.cat

    Contacte

    Les dades personals facilitades voluntàriament a través del present formulari web seran tractades i conservades durant els terminis necessaris per a BTA com a responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades. Pot exercir els drets d'accés, rectificació o supressió de les seves dades, dirigint-se a BTA a través de correu electrònic en l'adreça bta@bta.cat, indicant a la línia d'assumpte el dret que desitja exercitar. Per a més informació sobre aquest tema, pot consultar la nostra Política de Privacitat.