Concurs Residència per Gent Gran a Maó – Menorca

Concurs Residència per Gent Gran a Maó – Menorca

Concurs 2018

L’edifici es concep a partir d’un eix d’espais comuns en planta tipus que s’obre a est i oest conjugant les directrius del planejament general amb la traça del camí de Can Guixó. Les unitats de convivència es desenvolupen al voltant d’aquest eix que vertebra el projecte i que coincideix amb les zones d’estar de cada una de les unitats, el que permet el control de totes elles. La residència es resol amb tres unitats en planta tipus (primera i segona). Cada una d’elles es situa al voltant d’un pati interior.

L’edifici es concep a partir d’un eix d’espais comuns en planta tipus que s’obre a est i oest conjugant les directrius del planejament general amb la traça del camí de Can Guixó. Les unitats de convivència es desenvolupen al voltant d’aquest eix que vertebra el projecte i que coincideix amb les zones d’estar de cada una de les unitats, el que permet el control de totes elles. La residència es resol amb tres unitats en planta tipus (primera i segona). Cada una d’elles es situa al voltant d’un pati interior.

BTA

1r premi Concurs Restauració del Pavelló Montserrat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1r premi Concurs Restauració del Pavelló Montserrat a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Concurs 2011

La proposta es basa en la restauració interior de l’edifici amb l’objectiu de recuperar els espais, obertures i acabats originals, com la pell interior característica de ceràmica vidriada, de Lluís Domènech i Montaner, i a partir d’aquí es proposa una obra que permeti obtenir la màxima flexibilitat i versatilitat de l’espai.

La proposta es basa en la restauració interior de l’edifici amb l’objectiu de recuperar els espais, obertures i acabats originals, com la pell interior característica de ceràmica vidriada, de Lluís Domènech i Montaner, i a partir d’aquí es proposa una obra que permeti obtenir la màxima flexibilitat i versatilitat de l’espai.

Es proposa la construcció d’uns altells, separats de les façanes i totalment desmuntables, per augmentar la superfície útil com si es tractés d’afegir mobiliari.

BTA

Biblioteca Municipal a Sant Vicenç de Castellet

Biblioteca Municipal a Sant Vicenç de Castellet

Obra acabada any 2014

L’edifici s’ha concebut en dos volums tallats per l’escala principal situada en un quàdruple espai, veritable eix vertebrador de l’edifici, des del qual es pot gaudir dels diferents espais de la biblioteca degut a la seves transparències.

L’edifici s’ha concebut en dos volums tallats per l’escala principal situada en un quàdruple espai, veritable eix vertebrador de l’edifici, des del qual es pot gaudir dels diferents espais de la biblioteca degut a la seves transparències.

Les façanes ventilades s’han construït en sec. Aquest factor i la protecció de la gran obertura a oest per lames motoritzades controlades amb sensors que impedeixen l’entrada de sol directe a la biblioteca, ens ha permès obtenir la classificació energètica B.

Lili Bonmatí

Rehabilitació d’un edifici al Carrer Sant Ramon de Ciutat Vella

Rehabilitació d’un edifici al Carrer Sant Ramon de Ciutat Vella

Obra acabada any 2017

El projecte, que intervé tant en els habitatges com a les zones comuns, busca potenciar el sistema estructural característic de biguetes de fusta, revoltons ceràmics i murs de càrrega; i, consolidar l’edifici mantenint el mateix esquema, unificant la solució adoptada per a tots els forjats i minimitzant les càrregues de pes propi per tal de no actuar a la fonamentació.

El projecte, que intervé tant en els habitatges com a les zones comuns, busca potenciar el sistema estructural característic de biguetes de fusta, revoltons ceràmics i murs de càrrega; i, consolidar l’edifici mantenint el mateix esquema, unificant la solució adoptada per a tots els forjats i minimitzant les càrregues de pes propi per tal de no actuar a la fonamentació.

S’han fet dos tipus d’intervencions en funció de l’estat de conservació dels forjats: reforç dels mateixos amb panells de fusta contralaminada connectats a les biguetes amb tirafons i perimetralment als murs amb perfils d’acer conformats i enderroc dels forjats amb greus patologies i substitució per uns de nous de panells de fusta contralaminada ancorats als murs perimetralment.

Albert Trepat Pérez

Guanyadors del Concurs per fer una Residència universitària al Campus de Bellvitge

Guanyadors del Concurs per fer una Residència universitària al Campus de Bellvitge

Concurs 2012 - En col·laboració amb BCA · Blanch + Conca Arquitectes

La proposta es resol amb dos blocs situats perpendicularment al carrer, de 6 i 11 plantes d’alçada, separats entre ells 45 metres i alhora units per dues barres en els seus angles, de poca alçada i que tanquen l’espai, generant el pati o claustre, al voltant del qual s’organitzen les circulacions, els espais comuns i esdevé un espai exterior dels residents.

La proposta es resol amb dos blocs situats perpendicularment al carrer, de 6 i 11 plantes d’alçada, separats entre ells 45 metres i alhora units per dues barres en els seus angles, de poca alçada i que tanquen l’espai, generant el pati o claustre, al voltant del qual s’organitzen les circulacions, els espais comuns i esdevé un espai exterior dels residents.

BTA