02 April 2020

Arquitectura i residències: COVID-19


En aquests temps estranys i incerts que estem vivint, les residències d’avis s’han convertit en un tema d’actualitat, malauradament, pel fort impacte que està tenint la malaltia de la Covid-19 en els avis que hi resideixen i també en el personal que hi treballa. Això ha servit per denunciar moltes mancances dels models de residències actuals i per posar a debat si el model és l’adequat.

Marc Trepat, arquitecte i soci fundador de B\TA, escriu aquesta setmana a dependencia.info un article que tracta precisament sobre això, com el seu equip ja fa anys que proposa un nou model de residència més compartimentat i adaptat a les necessitats de les persones. Per saber més sobre com des de l’arquitectura podem millorar la qualitat de vida de les persones i fer front als reptes globals que tenim davant, llegiu l’article sencer en el següent enllaç.

També podeu llegir més sobre els valors de B\TA i veure models de residències per a gent gran que es regeixen per aquests principis anant a la nostra pàgina principal.