18 March 2020

Arquitectura i residències: Dinamarca


Aquesta setmana a dependencia.info podem llegir un nou article amb l’opinió experta de Marc Trepat. El text parla sobre una residència a Copenhaguen, Dinamarca, per a persones que es troben en fase final de vida, el que en anglès es coneix com a “Hospice” i en el nostre entorn es coneix com a “residència de cuidats pal·liatius” o “de terminals”. El podeu llegir sencer en aquest enllaç.