06 December 2019

Testimonis per la història


L’any passat Marc Trepat va ser entrevistat per al llibre “Biografies rellevants dels nostres arquitectes”, un recull de les històries de 35 arquitectes referents d’aquests últims anys al nostre país. A part de poder consultar el llibre publicat l’any passat, es pot llegir la biografia completa en el següent enllaç.