16 April 2015

Timelapse Biblioteca Sant Vicenç de Castellet


El Time Lapse que ha fet l’Àngel Giralt sobre la construcció de la Nova Biblioteca de Sant Vicenç de Castellet. Projecte dissenyat per B\TA i construït per Arcadi Pla.

A l’hora de proposar la Biblioteca, el primer que es va tenir en compte va ser el seu entorn. Es va tenir present la Plaça Anselm Clavé, més gran que la de l‘Ajuntament, i, per altra banda, també es van tenir presents les fites que l’envolten situades a oest: el Castellet i Montserrat.

La forma del solar en “L” en planta, amb una banda més prima entre la plaça i el carrer Creixell, i un espai més generós entre la plaça, el carrer Sant Joan i General Prim va ser un factor determinant del projecte. S’ha concebut l’edifici en dos volums tallats per l’escala principal situada en un quàdruple espai, veritable eix vertebrador de l’edifici, des del qual es pot gaudir dels diferents espais de la biblioteca degut a la seves transparències.

Les façanes ventilades es construeixen en sec. Aquest factor i la protecció de la gran obertura a oest per lames motoritzades controlades amb sensors que impedeixen l’entrada de sol directe a la biblioteca, ha permès que l’edifici obtingui la classificació energètica B.