POLÍTICA DE PRIVACITAT


Introducció: Amb la informació que li proporcionarem a continuació Batllori & Trepat Arquitectes SLP (en endavant: "B\TA"), vol que vostè conegui quina és la política de privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: B\TA compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades sota la nostra responsabilitat, vénen sent tractades d’acord amb les exigències legals.

Mesures de Seguretat: es guardaran les degudes mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives, que garanteixin la confidencialitat de les dades segons el que estableix la normativa legal vigent.

Finalitats: les finalitats per a les quals es tractaran les dades que ens facilitin seran les següents:

(i) Li informem que les dades personals que ens faciliti i aquelles que siguin obtingudes de les seves relacions amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de B\TA, i seran dedicades principalment a gestionar la seva relació amb nosaltres.

(ii) Contacte: gestionar el seu contacte amb B\TA ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud per col·laborar, reclamació, o qualsevol altre motiu.

(iii) Xarxes socials: B\TA posa en el seu coneixement que està present en xarxes socials. El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle realitzant qualsevol acció de connexió amb B\TA a les xarxes socials) de les pàgines oficials de B\TA a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, l’avís legal de la Web, així com per aquelles Condicions d’ús, Polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui les quals l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. B\TA tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats de B\TA o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l’activitat de B\TA així com per qualsevol altre que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

(iv) Dades de tercers: si ens facilita dades de tercers o ens les facilita en un futur deurà, amb caràcter previ haver informat i obtingut el consentiment del tercer per a la utilització de les seves dades segons l´aquí exposat.

(v) Podran existir d’altres clàusules de protecció de dades a la pàgina Web. En aquests casos s’estarà al que s’estableixi en cada una d’elles i de forma complementària, en cas necessari, s’aplicarà la present Política de Privacitat.

(vi) Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

Cookies: en relació a les cookies consulti la política de cookies en aquest enllaç.

Drets dels afectats: en cas necessari, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu electrònic a bta@bta.cat indicant en l’assumpte del missatge: B\TA Política de Privacitat.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.