Archives

Uncategorized

oct 29

2013

0

Comentaris

ARQUITECTURA PER A GENT GRAN (3). Les dificultats per implantar el model ‘housing’

Pel que fa a l’arquitectura, el model housing, tot i ser molt diferent del model convencional en les dimensions i el nombre de les unitats, no representa una dificultat extraordinària. Precisament per tractar-se d’instal·lacions més petites, seria molt fàcil rehabilitar un edifici de l’Eixample de Barcelona, per exemple, dotar-lo de sistemes de supressió de barreres arquitectòniques i fer una unitat de convivència a cada planta.

En aquests moments, les dificultats més grans, a banda de les derivades de la crisi econòmica, són dues i no tenen una relació directa amb l’arquitectura. La primera és la necessitat de reformar la llei vigent per fer-la compatible amb aquest nou model. Les condicions materials mínimes, per increïble que sembli, venen determinades per l’ordre ministerial del 15 de juliol del 1987, que deriva de les normes d’habitabilitat del 1983. Altres lleis i decrets n’han anat modificant alguns aspectes, però no són normes d’aplicació genèrica, ja que venen determinades per la necessitat de concertar places privades. És a dir, l’Administració obliga a complir uns requeriments concrets perquè el centre quedi acreditat per a la disposició de places concertades públiques. Cal recordar que des de l’entrada en vigor de la llei de la dependència, s’ha universalitzat l’atenció social, inclosa la de les persones grans.

Algunes disposicions de la norma, com ara la possibilitat que els usuaris de la residència tinguin una cuina on puguin preparar el menjar, no estan admeses actualment per les autoritats sanitàries.

Per tant, cal una revisió a fons de la legislació. Les associacions que treballen per a la gent gran fa temps que lluiten per aconseguir aquest canvi, però encara no hi ha res definitiu. Si més no, desconec que hi hagi cap esborrany orientat a la creació d’habitatges col·lectius tutelats.

La segona dificultat és la modificació del perfil de les persones que treballen en l’atenció de la gent gran. Aquest canvi és molt més difícil que el de la norma, però si s’arribés a implantar, tinc la sensació que es produiria de manera natural, sense grans dificultats. No m’estendré en aquest tema perquè s’aparta de l’arquitectura, però, senzillament, comentaré que l’atenció a la gent gran dins del model housing ha de ser molt més integral, i per aquesta raó les persones han d’estar formades d’una manera més completa. Hi ha d’haver menys persones, però han de fer més coses i, per tant, han de tenir més coneixements.

feb 01

2012

0

Comentaris

Hello world!

Hi ha moltes definicions d’arquitectura: la que fa l’Enciclopèdia Catalana és  “Concepció d’espais o conjunts d’espais per a l’ús i l’ambientació de l’home”; per a Le Corbusier l’arquitectura es “confort i proporció, raó i estètica, màquina i plàstica, calma i bellesa”; Llegir mes →